Skip to content

Pediatrische kinesitherapie

Opdat uw kind zich optimaal kan ontwikkelen, bieden
wij verschillende pediatrische behandelingen aan.
PEDIATRISCH

Psychomotorische therapie

194

Psychomotorische therapie richt zich op de algemene ontwikkeling van het kind en – in het bijzonder – op zijn motorische ontwikkeling. Normaal gezien ontwikkelen kinderen hun vaardigheden spelenderwijs. Door te bewegen breiden ze de mogelijkheden van hun spieren, zintuigen en motoriek uit.

Als dat wat moeizamer gaat, schieten wij te hulp om de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van uw kind te vergroten. Door gericht de juiste bewegingen te maken tijdens de behandelingen worden de zintuiglijke en motorische ontwikkeling bevorderd. We gaan uit van een wisselwerking tussen denken en voelen (psyche) en bewegen (motoriek). Zo vindt uw kind weer plezier in bewegen en komt de normale ontwikkelingsspiraal op gang.

We werken o.a. aan:

  • Grove motoriek (basisbewegingen, evenwicht & coördinatie)
  • Fijne motoriek (knippen, rijgen & schroeven draaien)
  • Grafo- en schrijfmotoriek
  • Visuele waarneming & visuomotoriek
  • Ruimtelijk inzicht
  • Lichaamsbesef
  • Relaxatie

Daarnaast focussen we bijvoorbeeld op werkhouding, concentratie en faalangst. We leren uw kind ook om een adequate denk- en leerstijl te ontwikkelen. In onze praktijk zien we vooral kinderen met DCD, ADHD, autisme en leerstoornissen.

Psychomotorische therapie 3
Psychomotorische therapie 2
Psychomotorische therapie 1

Psychomotorische therapie richt zich op de algemene ontwikkeling van het kind en – in het bijzonder – op zijn motorische ontwikkeling. Normaal gezien ontwikkelen kinderen hun vaardigheden spelenderwijs. Door te bewegen breiden ze de mogelijkheden van hun spieren, zintuigen en motoriek uit.

Als dat wat moeizamer gaat, schieten wij te hulp om de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van uw kind te vergroten. Door gericht de juiste bewegingen te maken tijdens de behandelingen worden de zintuiglijke en motorische ontwikkeling bevorderd.

We gaan uit van een wisselwerking tussen denken en voelen (psyche) en bewegen (motoriek). Zo vindt uw kind weer plezier in bewegen en komt de normale ontwikkelingsspiraal op gang.

We werken o.a. aan:

Daarnaast focussen we bijvoorbeeld op werkhouding, concentratie en faalangst. We leren uw kind ook om een adequate denk- en leerstijl te ontwikkelen. In onze praktijk zien we vooral kinderen met DCD, ADHD, autisme en leerstoornissen.

Onderzoek bij ontwikkelingsmoeilijkheden

Als uw kind zich anders dan zijn leeftijdsgenoten ontwikkelt, gaan wij gericht op zoek naar de oorzaak. Aan de hand van onderzoek en gestandaardiseerde tests achterhalen wij hoe uw kind scoort op vlak van motoriek, zintuiglijke waarneming en andere basisvaardigheden.

In onze praktijk testen we de grove motoriek (bv. springen & evenwicht), fijne motoriek (bv. veters strikken & pinnetjes plaatsen) en balvaardigheid. Daarnaast bekijken we de schrijfmotoriek: het schrijfproduct enerzijds en het schrijfproces anderzijds (bv. de schrijfhouding, pengreep, beweging van pols & arm). Tot slot evalueren we de visuomotoriek (bv. visuele perceptie & motorische controle).

Bij aantoonbare significante psychomotorische ontwikkelingsachterstanden komt uw kind in aanmerking voor uitgebreide therapie. Het heeft recht op 60 sessies per jaar gedurende drie opeenvolgende kalenderjaren. Die worden terugbetaald door uw ziekenfonds.

Pediatrische kinesitherapie
Pediatrische kinesitherapie 3
Pediatrische kinesitherapie 2

Schrijfmotorische therapie

Schrijfmotorische therapie 3
Schrijfmotorische therapie 2
Schrijfmotorische therapie 1

We begeleiden zowel kleuters op voorbereidende schrijfvaardigheden als kinderen van de basisschool een vlot en vloeiend handschrift te ontwikkelen. Een foutieve pengreep, verkrampt schrijven, een harde druk op het potlood,… Allemaal zaken die kunnen leiden tot een moeilijk leesbaar geschrift.

Door verschillende elementen aan te pakken (bv. houding, pengreep, bladligging & polsbewegingen) zien we een hele verbetering in de kwaliteit en kwantiteit van het handschrift bij kinderen.

Typ10

Kinderen met handvaardigheidsproblemen, DCD, dyspraxie of dyslexie hebben vaak een onregelmatig en traag handschrift. Ze zijn er dan ook bij gebaat om vlot (blind) te leren typen.

Typ10 is een individuele methode die speciaal ontwikkeld is om hun leven te vergemakkelijken. In een pakket van tien lessen leren ze op een speelse manier typen zonder tijdsdruk.

Typ10 1
Typ10 2
Typ10 3

Ontwikkelingsgerichte stimulatie

Ontwikkelingsgerichte stimulatie 1
Ontwikkelingsgerichte stimulatie 2
Ontwikkelingsgerichte stimulatie 3

Binnen de praktijk wordt de neurologische ontwikkelingstherapie – ontwikkeld door dr. Bobath – gehanteerd als richtlijn om kinderen met verschillende types aandoeningen te behandelen. Denk daarbij aan centrale hersenbeschadiging (bv. cerebrale parese), para- en diplegie, hemiplegie, neurologische en erfelijke afwijkingen, downsyndroom, …

Algemene kinderrevalidatie

Functionele revalidatie na een ongeval, ingreep of bij een aangeboren aandoening.

Algemene kinderrevalidatie 3
Algemene kinesitherapie 2
Algemene kinesitherapie