Skip to content

Pediatrische kinesitherapie

Opdat uw kind zich optimaal kan ontwikkelen, bieden
wij verschillende pediatrische behandelingen aan.

Psychomotorische therapie

gal3
194
198

Psychomotorische therapie richt zich op de algemene ontwikkeling van het kind en – in het bijzonder – op zijn motorische ontwikkeling. Normaal gezien ontwikkelen kinderen hun vaardigheden spelenderwijs. Door te bewegen breiden ze de mogelijkheden van hun spieren, zintuigen en motoriek uit.

Als dat wat moeizamer gaat, schieten wij te hulp om de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van uw kind te vergroten. Door gericht de juiste bewegingen te maken tijdens de behandelingen worden de zintuiglijke en motorische ontwikkeling bevorderd. We gaan uit van een wisselwerking tussen denken en voelen (psyche) en bewegen (motoriek). Zo vindt uw kind weer plezier in bewegen en komt de normale ontwikkelingsspiraal op gang.

We werken o.a. aan:

  • Grove motoriek (basisbewegingen, evenwicht & coördinatie)
  • Fijne motoriek (knippen, rijgen & schroeven draaien)
  • Grafo- en schrijfmotoriek
  • Visuele waarneming & visuomotoriek
  • Ruimtelijk inzicht
  • Lichaamsbesef
  • Relaxatie

Daarnaast focussen we bijvoorbeeld op werkhouding, concentratie & faalangst. We leren uw kind ook om een adequate denk- en leerstijl te ontwikkelen. In onze praktijk zien we vooral kinderen met DCD, ADHD, autisme en leerstoornissen.

gal3
194
198

Psychomotorische therapie richt zich op de algemene ontwikkeling van het kind en – in het bijzonder – op zijn motorische ontwikkeling. Normaal gezien ontwikkelen kinderen hun vaardigheden spelenderwijs. Door te bewegen breiden ze de mogelijkheden van hun spieren, zintuigen en motoriek uit.

Als dat wat moeizamer gaat, schieten wij te hulp om de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van uw kind te vergroten. Door gericht de juiste bewegingen te maken tijdens de behandelingen worden de zintuiglijke en motorische ontwikkeling bevorderd. We gaan uit van een wisselwerking tussen denken en voelen (psyche) en bewegen (motoriek). Zo vindt uw kind weer plezier in bewegen en komt de normale ontwikkelingsspiraal op gang.

We werken o.a. aan:

Daarnaast focussen we bijvoorbeeld op werkhouding, concentratie & faalangst. We leren uw kind ook om een adequate denk- en leerstijl te ontwikkelen. In onze praktijk zien we vooral kinderen met DCD, ADHD, autisme en leerstoornissen.

Onderzoek bij ontwikkelingsmoeilijkheden

Als uw kind zich anders dan zijn leeftijdsgenoten ontwikkelt, gaan wij gericht op zoek naar de oorzaak. Aan de hand van onderzoek en gestandaardiseerde tests achterhalen wij hoe uw kind scoort op vlak van motoriek, zintuiglijke waarneming & andere basisvaardigheden.

In onze praktijk testen we de grove motoriek (bv. springen & evenwicht), fijne motoriek (bv. veters strikken & pinnetjes plaatsen) en balvaardigheid. Daarnaast bekijken we de schrijfmotoriek: het schrijfproduct enerzijds en het schrijfproces anderzijds (bv. de schrijfhouding, pengreep, beweging van pols & arm). Tot slot evalueren we de visuomotoriek (bv. visuele perceptie & motorische controle).

Bij aantoonbare significante psychomotorische ontwikkelingsachterstanden komt uw kind in aanmerking voor uitgebreide therapie. Het heeft recht op 60 sessies per jaar gedurende drie opeenvolgende kalenderjaren. Die worden terugbetaald door het ziekenfonds.

gal3
194
198

Schrijfmotorische therapie

gal3
194
198

We begeleiden zowel kleuters op voorbereidende schrijfvaardigheden als kinderen van de basisschool een vlot en vloeiend handschrift te ontwikkelen. Een foutieve pengreep, verkrampt schrijven, een harde druk op het potlood,… Allemaal zaken die kunnen leiden tot een moeilijk leesbaar geschrift. Door verschillende elementen aan te pakken (bv. houding, pengreep, bladligging & polsbewegingen) zien we een hele verbetering in de kwaliteit en kwantiteit van het handschrift bij kinderen.

Typ10

Kinderen met handvaardigheidsproblemen, DCD, dyspraxie of dyslexie hebben vaak een onregelmatig en traag handschrift. Ze zijn er dan ook bij gebaat om vlot (blind) te leren typen.

Typ10 is een individuele methode die speciaal ontwikkeld is om hun leven te vergemakkelijken. In een pakket van tien lessen leren ze op een speelse manier typen zonder tijdsdruk.

gal3
194
198

Ontwikkelingsgerichte stimulatie

gal3
194
198

Binnen de praktijk wordt de neurologische ontwikkelingstherapie – ontwikkeld door dr. Bobath – gehanteerd als richtlijn om kinderen met verschillende types aandoeningen te behandelen. Denk daarbij aan centrale hersenbeschadiging (bv. cerebrale parese), para- en diplegie, hemiplegie, neurologische en erfelijke afwijkingen, downsyndroom, …

Algemene kinderrevalidatie

Functionele revalidatie na ongeval, ingreep of bij aangeboren aandoening.

gal3
194
198